VCA-examens 2017-2018

Het VCA-certificaat is een vrijwillig certificaat dat erkent dat een aannemer een veiligheidsbeheersingssysteem heeft, dat voldoet aan de eisen van VCA. Het hebben van een VCA-certificaat kan dus garanties bieden voor de risicobeheersing bij de uitvoering van het werk. Bepaalde opdrachtgevers leggen dit op aan de aannemers die bij hen werken komen uitvoeren. VCA is redelijk ingeburgerd in de Bouw-, Elektriciteits- en Metaalsector. Naar raming is 7,18% van de bedrijven VCA-gecertificeerd en zijn 33% van de arbeiders tewerkgesteld in een VCA-gecertificeerd bedrijf.

Vanaf 2018 worden VCA-examens via beeldscherm afgenomen. Het gelijktijdig examineren van grote groepen wordt sterk aangeraden om dit te laten doorgaan vóór eind 2017. Een VCA-examen beeldscherm is beperkt tot 15 leerlingen per sessie en verloopt eveneens onder toezicht van een examinator en hardware van het examencentrum.

Klik hier voor meer info

Een goede voorbereiding op het VCA-examen: