Gebruik van pbm's

"De lesinhoud goed en bruikbaar voor de leerlingen.
Een mooie aanvulling voor het bereiken van de doelstellingen.
Zeker voor herhaling vatbaar voor de volgende schooljaren."

Frank - leerkracht VTI Kortrijk