Leerlingen 5 en 6 RB volgen module 2 van opleiding 'Werken op hoogte'

"De leerlingen van 5 en 6 Bouwtechnieken en de leerlingen van  5 en 6 ruwbouw hebben  op onze school de opleiding “werken op hoogte module 2“ gevolgd.  In de voormiddag was er een gedeelte theorie gevolgd door een praktisch gedeelte waar de leerlingen met de nodige veiligheid en onder deskundige leiding verschillende stellingen mochten rechtzetten en terug afbreken. Voor deze opleiding krijgen de leerlingen een diploma waardoor ze zelf een stelling mogen plaatsen.
De foto toont het  enthousiasme wat er heerste onder de leerlingen tijdens de opleiding."

Wouter - Coördinator 2e – 3e graad aso-tso Provil Lommel