Lerend Netwerk Duaal Leren voor leerkrachten

Op maandag 6 mei 2019 volgden 20 enthousiaste TAC's, TA en leerkrachten de infosessie 'Lerend Netwerk Duaal Leren' in Brussel. Deze topics kwamen aan bod:

  • Wat is duaal leren?
  • Welke ondersteuning kan Constructiv bieden aan scholen?
  • Wat zijn de tools om te screenen, matchen, evalueren?
  • Verplichtingen van een bedrijf om te informeren?
  • ...

In de namiddag konden de deelnemers een aantal interessante workshops bijwonen:

  • Risicoanalyses opmaken
  • Aansprakelijkheid
  • Schoolorganisatie en rollen
  • Duaal leren, wat betekent dit voor mij als leerkracht?
  • ...