Opleidingsaanbod Eucora

Eucora, Europees Centrum voor Opleiding en Vervolmaking in Kunstambachten en Historische Restauratie, biedt de kans om interessante initiatie-en vervolmakingsopleidingen in oude ambachtelijke technieken (hout, bouw en schilder-decoratie) met het oog op de toepassing in de restauratiesector te volgen.

De cursisten kunnen kennis maken met of zich vervolmaken in specifieke technieken onder deskundige begeleiding van gespecialiseerde docenten.

Eucora staat steeds tot uw dienst betreffende inlichtingen over opleidinge en werking van onze VZW.

Meer info vindt u op http://www.eucora.be/.

   ► Opleidingsaanbod Eucora 2020-2021, vanaf pagina 156