Samenwerking met het onderwijs

Een extra inspanning kan beloond worden - het initiatief ligt bij u!

Het AANBOD OP MAAT biedt de mogelijkheid om wederzijdse engagementen aan te gaan, die beantwoorden aan de reële behoeften van uw school.

Het betreft een samenwerking op maat tussen de sector en scholen die een extra inspanning willen leveren op het vlak van:

  • Verbetering van de stagewerking: de sector wil meewerken aan trajecten ter verbetering van de stages in bouwbedrijven. De sector wil hierbij ondersteunend werken aan het initiatief van de school.
  • Versterken van de leerling: de leerlingen zijn de werknemers van de toekomst. Zij zijn de reden waarom we deze initiatieven nemen. We willen de jongeren goesting doen krijgen in een job in de bouwsector. Waar scholen verder willen werken aan het versterken van de leerlingen, willen wij ook ondersteuning opzetten.
  • Versterken van de leerkracht: het eerste aanspreekpunt en de vertrouwenspersoon voor de leerlingen zijn de leerkrachten. Als we hen aanvullend kunnen ondersteunen, werkt dit kwaliteitsverhogend voor de sector. In het eerste luik bieden we al bijscholingen aan en ondersteuning bij het lesgeven.
  • De brug naar de sector faciliteren: de overstap van de school naar het werkveld is geen eenvoudige stap. De sector wil begeleiding geven aan de school die de jongeren hierbij een duwtje in de rug wil geven.

Per school wordt er een afzonderlijke samenwerkingsakkoord afgesloten. Deze stipuleert de bijkomende initiatieven die opgezet worden en de wederzijdse verplichtingen.

Meer weten? Neem contact op met uw regionale contactpersoon of via onderwijs@constructiv.be.

De invulfiche kan hier gedownload worden of aanvragen via onderwijs@constructiv.be.