Samenwerkingsakkoord

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en de hout- en bouwsector ondertekenden op 05/09/2015 een nieuw samenwerkingsakkoord.

Deze nieuwe samenwerking moet ertoe leiden dat jongeren uit het BSO, TSO en BuSO onderwijs kwalitatief nog beter worden opgeleid en makkelijker de weg naar een job in de bouw- of houtsector vinden. De sector biedt een open aanbod aan opleidingen voor zowel leerlingen als leerkrachten. Jongeren zullen al vanop de schoolbanken de noodzakelijke veiligheids- en welzijnsvaardigheden aangeleerd krijgen. De sector biedt ondersteuning opdat de jongeren gemakkelijker de stap van de schoolbanken naar de bouwwerf kunnen maken.

Het akkoord wil een kwaliteitsvolle aanvulling op de acties vanuit onderwijs bieden en kent twee sporen:

Aan u om volop gebruik te maken van het aanbod. We kijken er alvast naar uit.

Geert Ramaekers
Directeur Building on People Vlaanderen