Mijn houding, mijn werk

Aanleiding

In de opleiding 'Mijn houding, mijn werk - attitude en soft skills bij jongeren op weg naar hun eerste job' gaan de leerlingen onder begeleiding van de lesgever verschillende opdrachten doen om zo 'aan den lijve' te ondervinden welke gedragingen ze stellen en hoe deze invloed hebben op de werkvloer of in teamverband.

Zij verkennen thema’s als goed communiceren, letten op veiligheid, samenwerken in team, ordelijk en nauwkeurig te werk gaan, stipt zijn, feedback en het steeds bijleren, flexibiliteit, doorzetting en vooruitzien.

Met deze opleiding ervaren de leerlingen hun kunnen in de niet-vaktechnische competenties die noodzakelijk zijn in de beroepshoudingen. De competenties hebben vaak meer met hun opleiding/werkomgeving te maken dan ze zelf oorspronkelijk voor ogen hebben.

Ze ondervinden hoe deze competenties invloed hebben op hun werking, waar men momenteel sterk in is en waarin men nog kan groeien.

Doelgroep

Leerlingen

Programma

Er wordt eerst samen naar een filmpje gekeken dat gaat over een groep mensen in een werksituatie.

Vervolgens krijgen de leerlingen kaartjes met daarop gedragingen/houdingen omschreven in één of twee woorden. Deze woorden zullen ze op een roos moeten hangen naar hun mening dat ze hiermee akkoord gaan of niet. Om deze attitudes nu zelf te ondervinden, zullen de leerlingen verschillende opdrachten uitvoeren, waarna er telkens kort wordt teruggekoppeld en stil wordt gestaan bij zichzelf.

Praktisch

  • Duur: 4 uur
  • Locatie: in school