Omgaan met conflicten

Aanleiding

Via dit thema werken we aan conflicthantering en zelfkennis.

Doelgroep

Leerlingen

Programma

  • Wat is een conflict? Welke conflicten hebben de deelnemers wel eens?
  • Hoe komt een conflict tot stand?
  • Wat is de plaats van jezelf en de andere in een conflict?
  • Wat zijn de mogelijke resultaten van een conflict?
  • Schema van conflicthantering (compromis, probleem oplossen, ontlopen, toedekken...)
  • Tips om om te gaan met conflicten
  • Oefeningen: hoe zou je reageren in de volgende situaties?

Praktisch

  • Duur: 2 uur
  • Locatie: in school