Omgaan met stress

Aanleiding

Via dit thema werken we aan het (h)erkennen van stress, de oorzaken van stress en stresshantering.

Doelgroep

Leerlingen

Programma

  • WAT is stress?
  • HOE merk ik dat ik stress heb? Welk effect heeft stress op mij? (positief/negatief)
  • Wat zijn OORZAKEN van stress? Waar krijg ik stress van?
  • Hoe kan ik stress VOORKOMEN? (op het werk/ thuis / elder, … )
  • Hoe kan ik op een goede manier OMGAAN met stress?
  • Ketelmodel voor stresshantering (vuur minderen, stoom aflaten, ketel verstevigen)
  • Tips om om te gaan met stress
  • Inoefenen: hoe zou je omgaan met stress in de volgende situaties?

Praktisch

  • Duur: 2 uur
  • Locatie: in school