Thermografie

Doelgroep

Leerlingen

Programma

 • Werken met de camera
 • Basisbegrippen thermografie, definities
 • Reflectie en valkuilen bij interpretatie IR-beelden
 • Tips en tricks
 • Electro thermografie, elektrische borden, mechanica, …
 • Hotspots voorkomen brand bij overbelasting en slechte contacten
 • Veiligheid bij infrarood inspectie (laagspanning en hoogspanning)
 • Praktische oefening opsporen slechte contacten
 • Transformatoren elektrische verdellkasten en elektrische aandrijvingen
 • Gebouwenthermografie (luchtlekken, lekdetectie, schimmel, isolatie)
 • Thermografie binnen, buiten, koudebruggen, luchtlekken, vochtproblemen, …
 • Analyse beelden via software
 • Zonnepanelen

Praktisch

 • Duur: 6 uur
 • Locatie: in school